عشق

 كد تقلب كانتر استريك 1.6 و 1.9


 
كد تقلب كانتر استريك 1.6 و 1.9برای فعال کردن کد های اين بازی در حين بازی کليد ~ را فشار دهيدسپس در منوی ظاهر شده تایپ کنيداين sv_cheats 1 را توجه:بين عدد ۱و sv_cheats يک بار spaceبزنيد و سپس enter بزنيد و بعد هر يک از کدهای زير را جداگانه تایپ کنيد و دوباره enter بزنيد.

پاشیدن خون از خود <=====================================> IMPULSE102ضد ضربه <==============================================> GODپرواز كردن <===============================================>FLYرد شدن از در <==========================================> NOCLIPنا پديد شدن <========================================> NOTARGETتمام مهمات<========================================> IMPULSE 101میتونید پشت دیوارهارو با اون ببینید. <============================> mat_fillrate 1دست راست تفنگ دست چپ چاقو <==========================> cl_righthand -2آتشين شدن جلوي اسلحه <====================================> INTERPمحو شدن (عدد پيشفرض 10هستش) <====================> sv_airaccelerate -100خون بیشتر میپاشه <===============================> cl_gaitestimation 0/1حرکت سريع به جلو (عدد رو ميتونيد تغيير بدين) <================> cl_forwardspeed 999حرکت به عقب (عدد رو ميتونيد تغيير بدين) <==================> cl_backwardspeed 999حرکت به چپ و راست (عدد رو ميتونيد تغيير بدين) <=================> cl_sidespeed 999رد شدن از ديوار <==========================================> noclipنشانه گيري اتوماتيک <=======================================> sv_aimزياد کردن جون <=================================> MP_MIRRORDAMAGEعوض کردن سريع تفنگ <===============================> hud_fastswitch 1گرفتن اصلحه در درست راست <=============================> cl_righthand 1رمز پول کامل <========================================> impulse 101دیدن جمجمه <========================================> impulse 102دستگاه مجزا 1 <=======================================> net_graph 1دستگاه مجزا 2 <=======================================> net_graph 2حرکت سریع ( کلید Space به همراه ( اس ) <===========> SV_AIRACCELERATE -100سیاه کردن محیط با گلوله <=================================> r_lightmap 1یه خط قرمز دور یارها میکشه که نشون میده کجا هستن<=================> mat_leafurs 1پر کردن خود کار اسلحه ( + بايد سمت چپ باشه و منها برا بی اثر کردن کد ) <=======> +reloadمیشه تنظیمش کرد تا اون طرف دیوار رو هم زد عدد 0 هم اونو باطل میکنه. <=> mat_measurefillrate 1

کدهای زیر مربوط به شخصی است که سرور است

غیر فعال کردن زدن رمز توسط بازیکنان <===========================> sv_cheats 0بستن دوربین بعد از مرگ <===============================> Mp_forcecamera 2کم کردن زمان اولیه <====================================> mp_freeztime 0تنظیم جاذبه زمین <======================================> sv_gravity 11تنظیم تایمر بمب <======================================> mp_c4timer 10یار برای دو طرف<==========================================> bot_addیار فقط برای پلیس <=======================================> bot_add_ctیار فقط برای تروریست <======================================> bot_add_tبازی نا برابر ،1 به 10 <=========================> mp_autobalance 0-----mp_litime 9عوض كردن پول بدون كريت (عدد رو ميتونيد تغيير بدين) <===============> mp_startmoney 800

پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ | 11:11 | محسن | |

www . night Skin . ir